Salgs, Persondata og leveringsbetingelser ved køb hos TopSupplies ApS


Salgsbetingelser
Hvor intet andet er anført jf. nedenfor, er Almindelige Leveringsbetingelser NLS 95 gældende. Ved uoverensstemmelse mellem disse Salgs- og Leveringsbetingelser og NLS 95, har nærværende forrang. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret ved Retten i Glostrup i første instans.


Levering og betalingsbetingelser 
Vi leverer ex. works og giver typisk 8-14 dages kredit. Vi leverer ikke til privatpersoner. Der skal oplyses CVRnr. ved første bestilling og regnskab skal være offentligt tilgængeligt for at give kredit. Der gives altid 14 dages kredit eller mere hvis ønskes til offentlige instanser og foreningerne. 

En ordre kan som udgangspunkt ikke annulleres. Vi trykker logo på alle bestillinger og hver bestilling laves specifik til hver kunde. Flere af vores varer kommer direkte fra Kina - vi forudbetaler fabrikken, så en ordre kan ikke annulleres på grund af forsinkelser på fabrikken eller evt. forsinkelser eller uheld på vej fra Kina til Danmark.


Korrekturer
Senest et par dage efter bestillingen modtager du en korrektur, som du skal godkende eller få rettet til. Når korrekturen er godkendt kan vi ikke holdes ansvarlig for evt fejl og mangler. Så tjek at alt er som det skal være. Når korrektur er godkendt, giver vi ingen returret.


Garanti og defekte varer eller fejl i tryk
Defekte varer skal sendes retur og der laves en kreditering. Spørg os om garantiperiode på de specifikke produkter.

Hvis vores trykker, trykker forkert eller ikke til den aftalte kvalitet, udbedrer vi fejlen (trykker nye) eller i særtilfælde gives et afslag. 


Prøver på reklameartikler
Vi sender meget gerne prøver ud inden bestilling. Vi tillader os at fakturere for prøven/erne og fratrækker beløbet ved bestilling med mindre andet er aftalt. Se mere på hver enkelt vare.


Levering
Vi har mange forskellige samarbejdspartnere som bruger forskellige fragtselskaber. Kontakt os hvis i ønsker at vide hvilket fragtselskab varen sendes med. De fleste af vores varer har 1-2 ugers leveringstid, men nogen helt op til 6 uger. Vi tager forbehold for transport og leverandørers forsinkelser i opgivne leveringstider, som vi ikke yder nogen form for garanti på.

Vi leverer alle bestillinger med logotryk fragtfrit (med mindre der er aftalt andet). Vi leverer kun fragtfrit til brofaste øer i Danmark.


Levering og deadline
Har du en deadline, og får oplyst at vi kan levere til tiden (produktion og levering), skal du være opmærksom på at vi kun tager ansvar indtil fragtselskabet overtager pakken. Når vi bekræfter at det kan nås, er det udfra normale omstændigheder. Sker der derfor uforudsigelige hændelser i transporten kan vi ikke drages til ansvar. Vi tager ansvar for fejl og mangler i produktionen/trykkeriet. Ønsker du selv at overtage leveringen, er det muligt at i afhenter varerne på fabrikkerne og selv står for transporten.


Priser
Alle priser er dagspriser, pr. stk. inkl. alle udgifter til tryk og fragt. ex. moms.og evt. copydan-afgift (det gælder kun på USB nøgler). Virksomheder der bruger medierne erhvervsmæssigt kan få en fritagelsesaftale med copydan og dermed undgå afgiften.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, prisændringer samt trykfejl.


Afgifter
Der er copydanafgift på USBer. Det er lovpligtigt. Vores priser er oplyst uden afgift. Hvis i ikke oplyser et fritagelsesnummer fra Copydan, så pålægger vi afgiften. Husk at oplys det når i bestiller i vores shop, eller skriv til os at i eftersender det. Ellers kommer afgiften på fakturaen (den kan sagtens krediteres efterfølgende).


Ansvar for mangler
Vores ansvar for mangler ved en leveret vare er begrænset til omlevering eller anden form for afhjælpning af manglerne.

Køber kan kun hæve købet, hvis manglerne ikke er afhjulpet, indenfor rimelig tid efter, at Køber har fremsat reklamation herom. Hæves købet som følge af mangler ved varen, har Køber kun krav på tilbagebetaling af købesummen mod at stille varen til vores disposition i det væsentligste i samme stand som ved leveringen. Vi påtager os ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler ved varen direkte til os og uden ugrundet ophold. Er en reklamation ikke modtaget senest 1 uge efter levering, kan Køber ikke længere påberåbe sig mangler ved varen. Se endvidere nedenfor vedrørende vores procedurer for returnering af varer. Vi yder ikke erstatning ved forkert bestilte varer eller trykfejl. Vi kreditere varen hvis kunden ikke har modtaget det bestilte udfra den godkendte korrektur.

Produktansvar 
Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse (erhvervstingskade) er vi ansvarlige som følge af defekter ved solgte varer, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om produktansvar, jf. dog nedenstående:

· Vi er ikke ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre, forvoldt af en solgt vare, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse,

· Vi påtager os ikke noget ansvar for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår,

· Vi påtager os ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab,

· Ansvaret i henhold til dette punkt vedr. erhvervstingsskade er begrænset til kr. 500.000 pr. skade.

For skade på personer, samt for skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, forvoldt som følge af defekter ved solgte varer, er vi ansvarlige i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om produktansvar.

Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. I den udstrækning vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang som vores ansvar er begrænset i medfør af dette.


Bestilt forkert
Har du bestilt varer, som du alligevel ikke skal bruge, kan du ikke returnere dem. Alle varer leveres med jeres personlige logtryk.


Priser
Alle priser er dagspriser, pr. stk. ex. moms og levering og evt copydanafgift. Virksomheder der bruger medierne erhvervsmæssigt kan få en fritagelsesaftale med copydan og undgå afgiften. 

Vi tager forbehold for udsolgte varer, prisændringer samt trykfejl.

 

Persondataloven 25.05.2018

Hvordan vi håndtere persondata (vi opbevarer kun fulde navne og emails samt information om forbrug af vores produkter)

 

Hvilke data håndtere vi:

Vi håndterer udelukkende emails, til brug af udsendelse af nyhedsbreve. Nogle kontaktpersoner har også informeret omkring deres forbrug af vores produkter.

 

Hvordan håndteres data og hvor ligger de:

Data og informationer oplyses af vores kunder, typisk via telefon eller ved bestilling af produkter og de tilmelder sig nyhedsbrevene. De indtastes i vores crm system webcrm.dk.

Efterfølgende overfører Webcrm.dk dataene til vores udsendelsessystem heyloyalty.dk hvor vi laver vores nyhedsbreve og de herfra udsendes.

 

Sletteprocedure:

En kunde kan, til hver en tid afmelde sig vores nyhedsbreve via link i nyhedsbrevet eller ved at sende en mail til os. Mailen slettes automatisk i heyloalty.dk og i webcrm.dk. Mange kunder er vi i dialog med omkring bestillinger mm men som ikke ønsker at vi sender nyhedsbreve – derfor blokeres masseudsendelse via crmsystemet og slettes helt fra heyloalty.dk for at sikre at der ikke sendes nyhedsbreve igen. På den måde sikrer vi os at de ikke modtager nyhedsbreve længere. Ønskes der at alt bliver slettet og ikke kun nyhedsbreve - kan dette ske ved at sende os en mail om dette. De kan til en hver tid fortryde samtykke og bede os slette alle informationer også i crmsystemet.

 

Samtykke:

Vi taler med kunderne/potentielle kunder i telefon om vores produkter og spørger i den forbindelse om de vil modtage vores nyhedsbreve. Siger de ja til dette, oplyser de deres emailadresse som vi taster ind i webcrm og noteres samtidig med dags dato. Der sendes en bekræftelsesmail til dem om at de nu har tilmeldt sig vores nyhedsbrev og de endeligt skal bekræfte at de ønsker det ved at trykke på et link i mailen som aktiverer deres tilmelding til nyhedsbreve.

 

På alle nyhedsbreve bliver de informeret om at de altid kan fortryde deres samtykke ved at trykke ”afmeld”.